Предимства

При реализиране на проект "Цифровизация на архиви" се постига:

Дигитализация на съществуващ архив

Управление на входяща кореспонденция

Физически архив