Услуги

Управление и контрол на разходите

Опазване на околната среда

Етапи на услугата

Основните елементи и етапи на услугата, които гарантират безпроблемно функциониране на работните процеси, свързани с печата и документооборота.

Някои от фирмите, които ни се довериха

  • home-max
  • heta-asset-resolution
  • telenor
  • telenor
  • orange house
  • schneider-electric
  • double a
  • globox
  • double a