МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.


МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД, гр. София е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

Основна цел на проект №BG16RFOP002-2.077-0104 е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН ООД, гр. София е получил подпомагане по процедурата в размер на 150 000.00 лв. безвъзмездна финансова помощ.
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.