Защитете Вашите данни!

Защитете Вашите потребители!

Защитете Вашите устройства!

Предизвикателството......

Въпрос на време. Без значение размера или дейността на Вашата организация. Не дали, а кога?
Подобно широко съгласие сред експертите по киберсигурност е ясен сигнал. За (противо)действие.

 • В M&BM сме убедени, че непрестанно повишаващите се нива на киберзаплаха са риск, който налага нови изисквания и подход при ограничаването. Особено, в среда на работа отвсякъде и режим на постоянен отдалечен достъп до фирмените ресурси и данни.
 • За да управляваме ние ситуацията ползваме ефективни и модерни решения за киберзащита. Разгръщаме ключови партньорства в сферата на киберсигурността, за да предложим и на Вас, съвременни, високотехнологични системи и услуги за защита, наблюдение и автоматизация.
 • Предоставяме обичайните високи нива на професионална експертиза, клиентска персонализация и обслужване, които се разпознават във всеки проект за управляеми услуги, внедрен от M&BM.

Решения

Защита


 • Защита на крайно-клиентски устройства (NGAV, EPP, EDR, Zero-day protection)
 • Защита на мрежова инфраструктура (NGFW)
 • Бекъп, възстановяване и архивиране (Backup, Restore, Storage)
 • Управление на уязвимости  (VM)
 • Защита на уеб сървъри и DNS (WAF, Anti-DDoS, DNS Security)
 • Защита на електронна поща (E-mail Gateway)
 • Защита на данни (DLP, Information Classification, Data Encryption)
 • Управление на идентичност, достъп и привилегировани акаунти (IAM, PAM, Single sign-on)
 • Двуфакторна автентикация (2FA)

Наблюдение и автоматизация


 • Управление на логове, анализ и разследване на инциденти  (SIEM, UEBA, TI)
 • Оркестрация и автоматизация на процеси за реакцията при инциденти (SOAR)  

Ползи и предимства


Технологии за днес и утре


 • Представяме водещи световни производители в съответните направления и работим в тясно сътрудничество с техните екипи, в полза на българския пазар и потребител.
 • Не само това, преминали сме и системно поддържаме високи нива на сертификациране, в т.ч. търговски подход и практики, анализ и управление и не на последно място, техническа поддръжка и обслужване.
 • Фокусирани сме в постигане на основната цел – да предложим най-доброто решение в своя клас.

Отлично ниво обслужване


 • Нашият съпорт център насочва усилия в проактивност и наблюдение с цел превенция, според спецификата на договорените услуги и/или продукти. Стремим се към висока степен на ползваемост от страна на потребителите.
 • В непредвидими ситуации и при инциденти, реагираме експедитивно и според договорените нива (SLA). Отново проактивно, търсим най-добрия подход за възстановяване работоспособността на засегнатите системи.
 • В основата на услугите ни са отговорност и ангажираност към клиента, професионално ниво на обслужване и техническа експертиза, подкрепени от система за цялостно управление на съпорт процедурите.

Партньорство чрез устойчивост и предвидимост


 • В продължение на 30 години компанията ни гради устойчив бизнес, който гарантира на нашите клиенти и партньори непрекъсната подкрепа и достигане на общи цели, както при бурно разрастване и експанзия, така и в периоди на секторни предизвикателства.
 • Решенията ни са съобразени с необходимото за всеки потребител, отдел, компания – точно за Вашия бизнес.
 • Нашите услуги са ясни. Предложенията ни са изчерпателни. Действията ни - прозрачни и предвидими.

Технологични партньори и решения

Да противодействаме заедно!