Управление на корпоративен печат

  до 90%От организациите не могат еднозначно да посочат общия месечен разход за офис печат, копиране и сканиране
  до 15%Дял на разходите за документи, отнесен към приходите от дейността (продажбите) на дружеството
  до 15%Времето, което ИТ екипът се налага да отделя за текущи проблеми, свързани с печат, копиране и сканиране
  до 30%Ефект на оптимизация на  разходите, след внедряване на услуга “Управление на корпоративен печат”

  Интеграция на хардуер, софтуер и услуги

  Хардуер

  Предоставяме необходимия хардуер. Грижим се и за наличните устройства. Специализиран софтуер в нашия съпорт център проактивно следи състоянието на целия парк.

  Консумативи

  Автоматизирaна доставка. Дистанционно отчитане на броячи. Не се налага да следите, поръчвате и складирате консумативи.

  Сервиз

  Проактивност и превантивност. Обучение и съдействие на потребителите. Високо ниво на обслужване - фиксирано време за реакция и време за отстраняване на проблем. Национално покритие.

  Удобство и ползваемост 

  Печатна среда, която гарантира сигурен и навременен достъп при работа в офис или отдалечено, включително и през мобилни устройства. Възможности за персонализация на функции и екрани.

  Сигурност и контрол 

  Достъп до устройството след идентификация (ПИН код, карта). Предотвратяване на неоторизирана употреба. Индивидуални настройки и права за ползване на потребители/отдели.

  Workflows и DMS

  Възможности за дигитализация и изграждане на автоматизирани работни процеси (Workflows). Връзка с външни системи и ресурси, напр. решение на управление на документи (Дигитализация и архиви).

  Ползи и предимства

  Защита  

  Предпазването на вашите устройства от външни кибератаки, както и предотвратяването на вътрешна загуба на данни са от решаващо значение. Предлагаме и допълнителни възможности за надграждане на услугата с целеви решения за Киберсигурност.

  Прозрачност и планиране

   OpEx вместо CapEx. Гъвкаво централизирано задаване на политики и правила за ползване. „Управление на корпоративен печат“ означава по-малко разпечатване, повече наблюдение и контрол. Определяте сами принтинг бюджета на организацията. Предвидимо и прозрачно, без скрити разходи.

  Подкрепа за ИТ екипа

  Поверете на нас текущата поддръжка и мониторинг на принтери и печатни устройства. Освободете време без компромиси с потребителската удовлетвореност и времето на активно ползване (uptime). Открийте нови възможности за реализация и напредък на стратегически ИТ инициативи. 

  С грижа за околната среда

  Ограничете негативното въздействие, чрез съвременна техника и управление. По-малък разход на електроенергия и хартия, повече спестени ресурси. Не подценявайте малките подобрения, които водят до значим ефект във времето. Всеки ват (W) и лист е от значение.

  Продуктивност 

  Подобрете ежедневната работа, чрез опростени и автоматизирани процеси с помощта на внедрените технологии. Улеснете комуникацията и колаборацията между потребители и отдели. Надградете с решения за ускорена дигитализация и преход към цифрови и облачни решения.

  Скалиране и стандартизация

  След внедряване, проектът може да се актуализира във връзка с променящите се нужди на организацията. Наличните устройства могат да се включат в услугата. Унифицирайте принтинг средата, обезпечете гъвкавост и планируемост на дейностите по печат, сканиране, копиране.

  Етапи

  Анализ

  Устройства за печат, сканиране, копиране

  Работни процеси

  Потребители, практики и изисквания

  Дизайн

  Политика на печат

  План за оптимизация

  Проект на интегрирано решение

  Внедряване

  Поетапно или цялостно, според изискванията на организацията

  Обучение и добри практики

  Управление

  Проактивност, оптимизация и подобрение,

  системно за периода на ползване на услугата

  Защо да изберете M&BM?

  Управление на корпоративен печат за максимални резултати

  • Отговаряме за над 3,000 устройства в множество проекти и различни стопански сектори.
  • Осигуряваме национално покритие и отлично ниво на обслужване.
  • Разчитаме на собствен център за съпорт и обслужване, както и на екип от високо-квалифицирани специалисти.
  • Разполагаме със значителен опит и експертиза, които открито споделяме за постигане на максимални резултати.
  • Познаваме отлично работата с хартиени и цифровизирани документи.
  • Предлагаме разширени възможности и решения за вашия бизнес ( Управление на ИТ устройства,  Киберсигурност, Дигитализация и архиви )

  Технологии за днес и утре

  • Представяме водещи световни производители в съответните направления и работим в тясно сътрудничество с техните екипи, в полза на българския пазар и потребител.
  • Преминали сме и системно поддържаме високи нива на сертификациране, в т.ч. търговски подход и практики, анализ и управление, техническа поддръжка и обслужване.
  • Фокусирани сме в постигане на основната цел – да предложим най-доброто решение в своя клас.

  Отлично ниво на обслужване

  • Нашият съпорт център насочва усилия в проактивност и наблюдение с цел превенция, според спецификата на договорените услуги и/или продукти. Стремим се към висока степен на ползваемост от страна на потребителите.
  • В непредвидими ситуации и при инциденти, реагираме експедитивно и според договорените нива (SLA). Отново проактивно, търсим най-добрия подход за възстановяване работоспособността на засегнатите системи.
  • В основата на услугите ни са отговорност и ангажираност към клиента, професионално ниво на обслужване и техническа експертиза, подкрепени от система за цялостно управление на съпорт процедурите.

  Партньорство чрез устойчивост и предвидимост

  • В продължение на 30 години компанията ни гради устойчив бизнес, който гарантира на нашите клиенти и партньори непрекъсната подкрепа и достигане на общи цели, както при бурно разрастване и експанзия, така и в периоди на секторни предизвикателства.
  • Решенията ни са съобразени с необходимото за всеки потребител, отдел, компания – точно за Вашия бизнес.
  • Нашите услуги са ясни. Предложенията ни са изчерпателни. Действията ни - прозрачни и предвидими.

  Технологични партньори

  Вижте повече за нашите проекти: