Управление на ИТ устройства

Оптимизирайте устройствата и променете усещанията на служителите си

С HP Proactive Insights можете да използвате прогнозни анализи за по-добри резултати

 Ефективното управление на устройствата е от съществено значение за дейността на служителите, особено за тези, които работят отдалечено

Според проучване на Forrester, 55% от ИТ лидерите считат за основен приоритет използването на прогнозни анализи, с цел оценка на производителността, състоянието и сигурността на устройствата

Възползвайте се от облачно-базирани анализи и управлявайте устройствата си с HP Proactive Insights. Експертите ни ще направят анализ и ще дадат препоръки за оптимизация на устройствата

Услугата е създадена да помогне на вашия екип да осигури по-добро, цялостно изживяване на служителите, като същевременно се балансират разходите и сложността на управлението на крайните устройства

Повече

Характеристики на HP Proactive Insights

Анализ

Прогнозни анализи за устройствата, независимо от марката и операционната система, за инцидентите и състоянието на системата, достъпни чрез конзолата за управление на HP TechPulse

Достъпност

Създайте персонализирани роли и достъпи
Задайте конкретни задачи и достъп според дефинираните роли

Проследяване на активи

Проследете последното местоположение на устройството

Внедряване

Автоматичен запис и групово внедряване

Потребителско изживяване

Стартирайте кампании за измерване и проследяване удовлетвореността на служителите

Наблюдение на състоянието на хардуера и софтуера

Откриване и проследяване на проблеми с батерията, твърдия диск и операционната система

Отстраняване на неизправности

Лесен достъп до инструменти за диагностика, с които потребителите могат да отстраняват и разрешават често срещани проблеми

Консултантска услуга

Изпълнява се от експерти, които предоставят оценка и препоръки за оптимизация

HP Proactive Insights

Намалете времето и усилията, които вашият екип полага, за да управлява устройства от различни марки и операционни системи

HP Proactive Insights

HP Proactive Insights използва базирани в облак и управлявани от изкуствен интелект прогнозни анализи, предоставени от TechPulse. С тяхна помощ можете да управлявате състоянието и производителността на устройствата, да проследявате активите и да оптимизирате дейността на служителите.

Оборудвайте служителите си с подходящата технология

С данните за хардуера и софтуера, които получавате от TechPulse, можете да сте сигурни, че служителите ви използват оптималната за дейността си технология.

Наблюдавайте всички устройства

Сведете проблемите с устройствата и приложенията до минимум - преди да засегнат потребителите или компанията ви. Отчетите и анализите предоставят препоръки за възстановяване, което би могло да се прави през вашата ITSM чрез API интеграция. Експертите ни ще ви съдействат с преглед на отчетите и препоръките.

Подобрете работата на служителите

Измерете и подобрете работата на служителите с помощта на TechPulse и информацията, събрана от различни кампании.

Уникална технология за анализ HP TechPulse

Прогнозните анализи спомагат за намаляване на т.нар."downtime" чрез забелязване на потенциални предизвикателства, преди да са се превърнали в реални проблеми.

Уникалната технология за анализ HP TechPulse, използва машинно самообучение,    предварително конфигурирана логика и контекстуални данни.

Предоставя смислена информация за устройство, приложение и употреба, която да ви помогне да оптимизирате ИТ ресурсите и разходите.


Когато ИТ отдела си е свършил работата перфектно, същото важи и за служителите

С пълната гама от дейности, покриващи жизнения цикъл, управлението и сигурността на ИТ устройствата, услугата предоставяна от М&BM и HP,  трансформира компаниите и отключва потенциала на служителите им.

Защо да изберете M&BM?

Управление на ИТ устройства

 • Отговаряме за голям брой устройства в множество проекти и различни стопански сектори.
 • Осигуряваме национално покритие и отлично ниво на обслужване.
 • Разчитаме на собствен център за съпорт и обслужване, както и на екип от висококвалифицирани специалисти.
 • Разполагаме със значителен опит и експертиза, които открито споделяме за постигане на максимални резултати.
 • Предлагаме разширени възможности и решения за вашия бизнес - Управление на корпоративен печат,  Киберсигурност,  Дигитализация и архиви.

Технологии за днес и утре


 • Представяме водещи световни производители в съответните направления и работим в тясно сътрудничество с техните екипи, в полза на българския пазар и потребител.
 • Преминали сме и системно поддържаме високи нива на сертификациране, в т.ч. търговски подход и практики, анализ и управление, техническа поддръжка и обслужване.
 • Фокусирани сме в постигане на основната цел – да предложим най-доброто решение в своя клас.

Отлично ниво обслужване

 • Нашият съпорт център насочва усилия в проактивност и наблюдение с цел превенция, според спецификата на договорените услуги и/или продукти. Стремим се към висока степен на ползваемост от страна на потребителите.
 • В непредвидими ситуации и при инциденти, реагираме експедитивно и според договорените нива (SLA). Отново проактивно, търсим най-добрия подход за възстановяване работоспособността на засегнатите системи.
 • В основата на услугите ни са отговорност и ангажираност към клиента, професионално ниво на обслужване и техническа експертиза, подкрепени от система за цялостно управление на съпорт процедурите.

Партньорство чрез устойчивост и предвидимост


 • В продължение на 30 години компанията ни гради устойчив бизнес, който гарантира на нашите клиенти и партньори непрекъсната подкрепа и достигане на общи цели, както при бурно разрастване и експанзия, така и в периоди на секторни предизвикателства.
 • Решенията ни са съобразени с необходимото за всеки потребител, отдел, компания – точно за вашия бизнес.
 • Нашите услуги са ясни. Предложенията ни са изчерпателни. Действията ни - прозрачни и предвидими.

Технологични партньори