Дигитализация и архиви

Предимства

Цифровизирането на архив и работата с дигитални документи дава възможност за оптимизиране на работните процеси, увеличаване на ефективността на служителите и повишаване качеството на обслужване на клиентите.

icon

Намаляване на разходите

icon

Опазване на околната среда

icon

Продуктивност

icon

Сигурност

При реализиране на проект "Цифровизация на архиви" се постига:

 • Дигитализация на съществуващ архив;
 • Интегриране на система за работа с новосъздадени документи;
 • Web публикация и дистрибуция (опция);
 • Интеграция на цифрова печатна техника;
 • Управление и администриране на цифровият архив

Дигитализация на съществуващ архив

Функционалност и процеси

 • Автоматично, полуавтоматично и ръчно сканиране на оригинали;
 • Контрол на въвеждане на индексна информация за всеки документ;
 • Контрол на реалното автоматизирано сканиране, качество на настройка с цел постигане на непрекъснат технологичен процес;
 • Настройка на софтуерните продукти за сканиране, изграждане на базова автоматизация и оптимално натоварване на компютърното оборудване;
 • Контрол върху качеството на изображенията и процеса на разпознаване на текст (OCR);
 • Запис на готовите материали в среда за управление или дългосрочно съхранение с препратки за достъп до тях;
 • Прехвърляне на документи от електронен носител и привеждането им във формат за управление, съхранение и публикация.

Организация на процесите

Този процес може да се извършва на територията на клиента или в Архивния център на M&BM.
Оперативни процеси:    

 • Физическо обработване на документите;
 • Поставяне на допълнителни индекси – баркод;
 • Сканиране;
 • Индексиране
 • Валидиране;
 • Запис на документа в среда за управление.

Интегриране на система за работа с новосъздадени документи, като функционалност и процеси

 • Създаване на WEB базирана платформа за управление – класифициране, споделяне и архивиране на електронни документи;
 • Средата поддържа два типа на индексиране на документите съхранявани в него – мета данни (индекс полета), които се асоциират с определен тип документ и пълно текстово индексиране на съдържанието на документите;
 • Търсене по строго специфични критерии в персонализирани мета – данни, така и като цяло в съдържанието на документите;
 • Максимална достъпност до електронният архив – дефинирана йерархия и нива на достъп;
 • Достъп до информация през всички широко разпространени приложения, WEB браузери (Http, Https), споделени сървъри, както и специализирано клиентско приложение, като например SharePoint;
 • Интерфейсът се конфигурира и настройва според нуждите и специфичните изисквания за работа на клиента;

Управление и администриране на електронният архив

 • Създаване, редактиране и заключване на потребители;
 • Изграждане на йерархия и създаване на роли;
 • Създаване, редактиране на групи потребители;
 • Обработка на подадени заявки за достъп до документи извън обхвата;
 • Над 100 конкурентни потребителя;
 • Редактиране на различни видове настройки на приложението.

Управление на входяща кореспонденция

Цифровизиране на входящата поща(incoming mail)

 • Всички документи се сортират, обработват и сканират
 • Документите се класифицират според съдържанието, използва се интелигентна платформа/софтуер(OCR/ICR)
 • Документите се индексират по предварително зададени индекси отговарящи на изискванията на ползвателя
 • Всички създадени електронни документи са достъпни от системата на клиента
 • Контрол върху качеството на изображенията и процеса на разпознаване на текст (OCR);
 • Запис на готовите материали в среда за управление или дългосрочно съхранение с препратки за достъп до тях;
 • Прехвърляне на документи от електронен носител и привеждането им във формат за управление, съхранение и публикация.

Предимствата от цифровизация на входящата поща

 • Съкратено време за достъп до получена информация
 • Съкратено процесно време – документите са достъпни до всички, които са ползватели на информацията, чрез индивидуален достъп
 • Поддържане на минимални складови пространства - спестяване на място и пари
 • Стандартизирани и оптимизирани процеси за работа с документите в компанията

Физически архив

 • Съхраняване на архив в специално организирани за архивна дейност помещения;
 • Система за въвеждане на физически архив;
 • Система за търсене на документи – съобразена с изискванията на клиентите;
 • Доставка на оригинални документи
 • ISO 9001; 14001; 27001
 • Сигурност
 • Извозване