В М&BM ООД са внедрени системи за управление съгласно изискванията на международните стандарти, гарантиращи най-високо ниво на обслужване за нашите клиенти:

ISO 9001:2008 – система за управление на качеството

ISO 14001:2004 – система за управление на околната среда

ISO 27001:2013 система за управление на информационната сигурност

ISO 20000-1:2011 система за управление на информационни услуги

BS OHSAS 18001:2007 –система за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.