През месец ноември 2021 г. „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД успешно премина визита за подновяване на одобрението на Системата за управление на качеството /ISO 9001:2015/ и Системата за управление на околната среда /ISO 14001:2015/
Визитата установи, че Интегрираната система за управление продължава да отговаря на своите определени цели и да работи добре в рамките на декларирания обхват. 
Ръководството на „Мениджмънт Бизнес Машин“ ООД непрекъснато търси възможности за подобрение на Интегрираната система и ежегодно формулира целите си по качество и околна среда, за да могат те да бъдат в съответствие с бързо променящата се бизнес среда. Сертификатите, издадени от Lloyd's Register са валидни до 19.11.2024 г.
GDPR (2023-02-14) GDPR (2023-02-14)
11.11.2021 22:02:10

Честито!

Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.